top of page

AFDRUK

Volgens § 5 TMG:

 

Website-operator:

EMIT Sales and Projects GmbH

 

Wilhelm-Ruppert-Str. 38,

Gebouw D, werkkast 10

51147 Keulen

Contact details:

Telefoon +49 (O) 2203 183 556 -1

Fax: +49 (O) 2203 183 556 -2

e-mail:  info(at)emit.de

Fiscaal identificatienummer: DE328272007

Directeur: Florian Kick

Inschrijving handelsregister HRB: 100564

Kantongerecht Keulen

Plaats van jurisdictie is Keulen

Verdere informatie

WEEE-reg.nr. DE 173 693 85

Verantwoordelijk voor de inhoud en contactpersoon voor gegevensbescherming:

De heer Florian Kick

1. Beperking van aansprakelijkheid

 

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud volgens §§ 8 tot 10 TMG. De inhoud van de website wordt gebruikt op eigen risico van de gebruiker. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten,

mits er geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van de auteur. Met naam gemarkeerde bijdragen weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder leidt niet tot een contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

 

 

2. Externe links

 

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gelinkt, controleerde de provider de inhoud van derden op juridische overtredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen aan het licht. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigendom overneemt. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we op de hoogte zijn van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

 

 

3. Auteursrecht en aanvullend auteursrecht

 

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gemaakt of om te verwijzen naar licentievrije grafieken , geluidsdocumenten,

videosequenties en teksten. De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht.

Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, bewerking of reproductie

van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet alleen worden getrokken op basis van de loutere vermelding! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of doorsturen van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

4. Speciale gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovenstaande nummers 1 t/m 4, wordt dit op het betreffende punt uitdrukkelijk vermeld. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden van toepassing in elk afzonderlijk geval.

bottom of page